Расшифровка кода автостекол

Главная / Автостекла / Коды автостекол

Код страны предоставившей официальное утверждение
Е1 Германия Е2 Франция Е3 Италия Е4 Нидерланды Е5 Швеция Е6 Бельгия
Е7 Венгрия Е8 Чехия Е9 Испания Е10 Югославия Е11 Англия Е12 Австрия
Е13 Люксембург Е14 Швейцария Е16 Норвегия Е17 Финляндия Е18 Дания Е19 Румыния
Е20 Польша Е21 Португалия Е22 Россия Е23 Греция Е24 Ирландия Е25 Хорватия
Е26 Словения Е27 Словакия Е28 Беларусь Е29 Эстония Е31 Босния и Герцеговина Е32 Латвия
Е37 Турция Е42 Европейское сообщество Е43 Япония      

Как правило, стекло произведено в этой же стране. Но не всегда товар произведён там, где получил сертификат.